WAPRO JPK – od 4 maja 2021 nowy, bezpłatny wariant 365 START oraz zmiany w wariancie 365 BIZNES (nowe możliwości, zmiana ceny)

4 maja 2021 roku Producent wprowadza następujące zmiany w ofercie WAPRO JPK:

  • Wariant 365 START – opublikowany zostanie wariant 365 START programu WAPRO JPK. Nowy wariant będzie posiadał dotychczasową funkcjonalność wariantu 365 BIZNES, przy czym przeznaczony będzie wyłącznie do wysyłania plików JPK z numerem NIP zgodnym z numerem NIP właściciela licencji programu.
    Wariant 365 START będzie bezpłatny.
  • Wariant 365 BIZNES – dotychczasowa funkcjonalność tego wariantu zostanie rozszerzona o możliwość seryjnej wysyłki plików JPK. W programie będzie możliwość utworzenia profilu wysyłania umożliwiającego automatyczną wysyłkę plików maksymalnie dla 5-ciu firm (o różnych numerach NIP).
    Wariant 365 BIZNES będzie wariantem płatnym.
  • Wariant 365 BIURO – nie ulegnie zmianom.

Innymi słowy od 4 maja 2021 roku powyższe zmiany dotyczyć będą wyłącznie nowych użytkowników programu. Aktualnych użytkowników zmiana ceny obejmie dopiero od dnia zakończenia ich aktualnego okresu rozliczeniowego, natomiast możliwość seryjnej wysyłki plików JPK zostanie bezpłatnie włączona wraz z najbliższą aktualizacją programu. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego (z końcem obecnego abonamentu) użytkownikom dotychczasowego wariantu 365 BIZNES zostanie domyślnie zaproponowany nowy bezpłatny wariant 365 START. Użytkowników wariantu 365 BIURO powyższe zmiany nie dotyczą.