menu

Co trzeba wiedzieć o zmianach w przepisach 2018?

Poniżej przedstawiamy 3 najważniejsze zmiany w przepisach:

1. Jednolity Plik Kontrolny.Przedsiębiorcy są przekonani, że całość zagadnienia związanego z raportowaniem są w stanie scedować na barki biura rachunkowego. Jest to tylko częściowo prawda, bo o ile plik JPK_VAT (czyli comiesięczną deklarację podstawową) biuro będzie w stanie wygenerować bezproblemowo, to już plik JPK_FA zawierający POZYCJE (WIERSZE) FAKTUR SPRZEDAŻY należy wygenerować elektronicznie – z programu sprzedażowego i przekazać do biura rachunkowego. Takiego pliku może zażądać kontrola skarbowa.

Więcej informacji o JPK:

 

2. Podzielona płatność – split payment.

 

Split payment – czyli podzielona płatność

Zgodnie z najnowszym projektem Ministerstwa Finansów, zapłata za nabyty towar lub usługę będzie realizowana dwutorowo: wartość netto może być standardowo płacona na rachunek bankowy dostawcy, natomiast wartość VAT może być płacona na specjalne konto dostawcy, rachunek bankowy VAT.

Dla kogo rachunek bankowy VAT?

Podzielona płatność dotyczyć ma tylko przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT. Dla wartości VAT wynikającej z faktury wystawionej przez przedsiębiorcę płatność od nabywcy będzie mogła trafić na odrębne konto, które bezpłatnie ma prowadzić bank.
W efekcie nowych regulacji, każdy podatnik VAT będzie miał dodatkowe konto bankowe dla celów VAT, na które będzie wpływała równowartość podatku płaconego przez nabywców w cenie towarów i usług.

Ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT

Środki zgromadzone na rachunku bankowym VAT będą cały czas środkami należącymi do podatnika od towarów i usług. Projekt regulacji nie przewiduje żadnego dostępu do środków zgromadzonych na rachunku VAT dla organów podatkowych. Jednakże, możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na skoncie VAT przez sprzedawcę będzie zasadniczo ograniczona do zapłaty VAT do urzędu lub na rzecz własnych dostawców. Wydatki na inne cele niż zapłata VAT będą wymagały zgody naczelnika urzędu skarbowego. Termin na udzielenie zgody to 60 dni od daty otrzymania odpowiedniego wniosku od przedsiębiorcy.

Nabywca zdecyduje o podzieleniu płatności

Podzielona płatność ma być dobrowolna. Zgodnie z projektem regulacji, to nabywca towaru lub usługi będzie podejmował decyzję, na jaki rachunek wpłaci wartość VAT wynikającą z otrzymanej faktury – czy jak dotychczas, łącznie z wartością netto, na standardowe konto bankowe sprzedawcy, czy też na specjalny rachunek VAT sprzedawcy.

Z punktu widzenia nabywcy wybór podzielonej płatności nie będzie wiązał się z koniecznością dokonania dwóch odrębnych przelewów, nabywca będzie płacił jednym przelewem, w ramach którego będzie musiał wskazać kwotę netto, która zostanie przelana na konto sprzedawcy, oraz kwotę podatku, która trafi na konto VAT sprzedawcy.

Korzyści ze stosowania split payment – marchewka zamiast kija

Z uwagi na dobrowolność wyboru przez nabywcę wpłaty kwoty VAT na specjalny rachunek VAT, Ministerstwo Finansów opracowało w projekcie regulacji szereg zachęt, które mają przekonać nabywcę do wpłaty kwoty VAT na specjalne konto VAT sprzedawcy. Jakie więc korzyści można odnieść ze stosowania nowego rozwiązania?

 • Brak sankcji
  Nabywca, który wybierze podzieloną płatność, nie będzie narażony na sankcje VAT.

 

 • Brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
  Nabywca korzystający ze split payment nie będzie odpowiadał solidarnie ze sprzedawcą za niezapłacony podatek. Odpowiedzialność solidarna dotyczy aktualnie towarów wymienionych w załączniku 13 do ustawy o VAT.

 

 • Brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT
  Nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podwyższonych odsetek od zaległości w VAT, jeżeli wykazany przez niego naliczony podatek VAT będzie w 95% pochodzić z faktur opłaconych w formie podzielonej płatności.

Korzyści również dla sprzedawcy

 

 • Skonto przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego
  Sprzedawca będzie miał możliwość zmniejszenia wysokości VAT należnego płatnego na konto urzędu skarbowego, w sytuacji, gdy płatność będzie realizowana z rachunku bankowego VAT oraz płatność zostanie uregulowana przed terminem. Wysokość korzyści finansowej będzie ustalana na podstawie specjalnego wzoru.

 

 • Przyspieszony termin zwrotu
  Dodatkową zachętą jest możliwość uzyskania przez przedsiębiorców posiadających rachunek VAT przyspieszonego zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na ten rachunek w przyspieszonym terminie 25 dni.

Od kiedy split payment będzie stosowany

Zgodnie z projektem, dobrowolne podzielone płatności miałyby wejść w życie począwszy od kwietnia 2018 r. Co prawda przepisy są we wczesnej fazie legislacyjnej – opublikowano dopiero projekt regulacji dotyczących podzielonej płatności, który musi przejść dopiero wymaganą drogę przez parlament, ale zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, możliwe jest uchwalenie ustawy w ekspresowym tempie, już przed wakacjami.

Cel wdrożenia

Jak większość ostatnich działań resortu finansów, również wdrożenie podzielonej płatności ma wpłynąć na zwiększenie wpływów budżetowych poprzez ograniczenie oszustw i wyłudzeń VAT.

Docelowy kształt podzielonej płatności

Zamierzeniem resortu finansów płatnością podzieloną miałyby zostać objęte obowiązkowo wszystkie branże i płatności dla podatników VAT. Taki kształt regulacji wymaga jednak zgody Komisji Europejskiej, dlatego też jego wdrożenie może potrwać. Zanim podzielona płatność stanie się powszechna, MF planuje objęcie obowiązkowym split payment tych branż, w których funkcjonuje mechanizm odwrotnego VAT, a więc m.in. branży budowlanej, handlu elektroniką czy wyrobami ze stali. Dalszy los VAT split payment będzie zapewne również uzależniony od efektów funkcjonowania pierwszego etapu regulacji, dobrowolnej podzielonej płatności, której możemy się spodziewać już w przyszłym roku.

Wpływ na prowadzenie biznesu

Z pewnością warto na bieżąco śledzić losy regulacji dotyczącej podzielonej płatności w przypadku wejścia w życie projektowanych regulacji. Upowszechnienie ich stosowania może mieć bardzo istotny wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą, zarówno z uwagi na ewentualną konieczność dostosowania zarządzania płynnością finansową do nowej rzeczywistości i ograniczonych możliwości dysponowania środkami pochodzącymi z zapłaty VAT, jak i koniecznością odpowiedniego ewidencjonowania operacji gospodarczych w systemach informatycznych i posługiwania się rachunkiem bankowym VAT.

 

3. RODO – prawo do zapomnienia

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych, wśród wielu zapisów wprowadzają m.in. “prawo do zapomnienia”, oznaczające że konsumenci (np. klienci sklepów) będą mieli prawo do zwrócenia się do dowolnego podmiotu, celem uzyskania informacji na temat posiadanych przez ten podmiot danych (dot. konsumenta) oraz ich korekty lub w skrajnym wypadku całkowitego wymazania (oczywiście pod warunkiem, że nie ma uzasadnionych powodów do odmowy – np. dokumenty handlowe nie starsze niż wymagany okres ich przechowywania). Operatorzy/użytkownicy oprogramowania będą potrzebowali mechanizmów oraz raportów umożliwiających przeprowadzenie operacji kontroli i ewentualnego wyczyszczenia bazy.

Zobacz też

krzysztof romaniuk biznessoft
19.02.2024

Wszystko, co musisz wiedzieć przed wdrożeniem ERP w firmie

12.10.2023

Webinar o KSeF 17 paź 2023

10.10.2023

Power BI – wersja demo dla Ciebie

18.07.2023

Pakiet powitalny – Miło Cię widzieć w WAPRO 365!

18.07.2023

Każdy dzień jest e-handlowy

18.05.2023

Elektroniczny Obieg Dokumentów w Wapro – dlaczego warto?

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności