Koniec wsparcia SQL 2014

Informujemy, że w związku z zakończeniem podstawowego wsparcia przez firmę Microsoft dla serwera baz danych SQL Server 2014 w 2019 roku, Producent Asseco Wapro kończy okres przejściowy dla wykorzystania tej wersji w produktach Wapro ERP.

W okresie 01.02.2023 r. do 31.05.2023 r. Administrator baz danych Wapro ERP będzie jedynie ostrzegał w przypadku wykrycia niewspieranej wersji natomiast od dn. 01.06.2023 r. wszystkie wersje programów Wapro ERP, które będą publikowane nie będą umożliwiały wykonywania aktualizacji na SQL Server 2014.
Tym samym minimalną wspieraną wersją SQL Server dla produktów Wapro ERP będzie SQL Server 2016.