Jak poprawić/utrzymać płynność finansową firmy ? – „Panel windykacyjny”

W dobie szalejącej inflacji oraz rosnących kosztów działalności gospodarczej utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa staje się kluczowym wyzwaniem. Według badań i opinii ekonomistów sytuacja finansowa polskich firm w roku 2022 coraz bardziej się pogarsza.

Spada płynność finansowa polskich firm – Forum Polskiej Gospodarki (fpg24.pl)

Coraz mniejsza płynność finansowa firm w Polsce – Ekspert finansowy (finatio.pl)

W obecnej sytuacji firmy muszą być bardzo czujne, aby zatory płatnicze nie doprowadziły ich do upadłości.

Jak to kontrolować?

  1. Zapobiegać niespłacaniu należności.

Na bieżąco weryfikować sytuację finansową firm (klientów) i odpowiednio kształtować politykę kredytów i limitów kupieckich

  1. Sprawnie windykować należności.

Wdrożenie sprawnych procedur windykacji przeterminowanych należności, wspieranych przez odpowiedni system informatyczny. Dedykowany do tego zadania system informatyczny automatyzuje cały proces, zdecydowanie podnosi jego skuteczność oraz istotnie obniża koszt operacyjny procesu windykacji.

  1. Posiłkować się obcym finansowaniem.

Wdrożyć szybkie i łatwe metody finasowania transakcji, bez zbędnych formalności związanych z uruchamianiem finansowania. Finasowanie może dotyczyć zarówno transakcji zakupowych jak i sprzedażowych zarówno dla firmy jak i dla klientów firmy.

Proponujemy Państwu dedykowane, nowoczesne rozwiązanie zintegrowane z oprogramowaniem WAPRO ERP, które wspomaga powyższe procesy.

Rozwiązanie oparte jest o system Api2ERP produkcji polskiej Grupy IT (do której należymy) na które pozyskaliśmy dofinasowanie UE w ramach projektu

Api2ERP – Polska Grupa IT

W ramach platformy zamierzamy dostarczać klientom różnorodne rozwiązania wspierające prowadzenie firmy w warstwie operacyjnej oraz zarządczej.

Pierwszą odsłonę projektu stanowi tzw. „Panel finansowy” albo inaczej „Panel windykacyjny”.

Panel będzie udostępniany w przeglądarce WWW po zalogowaniu przez uprawnionego użytkownika. Panel będzie się składał z kilku opcjonalnych funkcji, możliwych do wykorzystania.