Wycofanie ze sprzedaży platform Win/PDA WAPRO Mobile od 01.04.2017, z powodu zmiany zasad licencjonowania Sybase Ultralite.

Informujemy o wycofaniu ze sprzedaży platform Win/PDA WAPRO Mobile od  01.04.2017 z powodu zmiany zasad licencjonowania Sybase Ultralite. Wsparcie oraz rozwój produktów obowiązuje do 30.09.2018. Dalsza rozbudowa liczby stanowisk tych platform nie jest możliwa.


Zachęcamy do zmiany platformy mobilnej na wersję Android do czasu wygaszenia wsparcia. Klienci posiadający licencje Sybase Ultralite mają możliwość dalszej aktualizacji programu oraz korzystania ze wsparcia serwisowego dla wszystkich trzech platform (Win / PDA / Android) do 30.09.2018 oraz dalszej aktualizacji wyłącznie platformy Android po wskazanym terminie.

April 04, 2017

Możliwość komentowania jest wyłączona.