Dedykowane rozwiązania IT

Pozostałe
Moduł importu danych
System raportowania w chmurze POWER BI
Moduł rozliczania operatorów płatności
Analiza towarów ABC-XYZ
Analiza rotacji i planowanie dostaw