20 kwietnia 2020

Planowanie dostaw – analiza rotacji magazynowych

Moduł analizy rotacji i planowania dostaw

Moduły analityczne dla MŚP

Wstęp

Zagadnienie zarządzania zapasami to pojęcie związane z praktycznie każdym przedsiębiorstwem handlowym lub produkcyjnym. Ustalenie oraz utrzymywanie odpowiedniego poziomu zapasów towarów (materiałów) to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed firmami.

Właściwy poziom stanów magazynowych pozwala zapewnić dostępność produktu w bieżącej sprzedaży (brak utraconych korzyści z tytułu sprzedaży), jednocześnie nie doprowadzając do nadmiernego zapasu w magazynie (brak „zamrażania kapitału”). Idealny model zarządzania zapasami i planowania dostaw nazywany jest strategią „Just-in-time” (opracowana przez Japończyków w latach ’50 i ’60 XX wieku), czyli dostawa towaru powinna wchodzić na magazyn w momencie gdy jest potrzebna do realizacji zamówień klientów lub do produkcji.

Efektywne oszacowanie minimalnych i maksymalnych stanów magazynu w większości przypadków jest względnie trudne i czasochłonne. Do tego celu często niezbędne jest wykorzystanie zaawansowanej wiedzy statystycznej i eksperckiej, która wymaga dużych nakładów finansowych, przekraczających możliwości Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Firma BiznesSoft.pl, na podstawie ponad dziesięcioletniego doświadczenia, przygotowała zestaw narzędzi do wsparcia firm MŚP w analizie sprzedaży, oraz planowania dostaw, zgodnie z teorią naukową i najlepszymi praktykami. Głównym z nich jest moduł analizy rotacji i planowania zapasów magazynowych dla WAPRO Mag.

Problemy i wyzwania stojące przed firmami

Przedsiębiorstwa z wielu segmentów rynku i branż, często napotykają problemy związane ze stanami magazynowymi, takimi jak:

 • Utracone korzyści sprzedażowe z powodu braku wystarczającej ilości towaru
 • Nadmierne zamrożenie kapitału – przeszacowanie popytu, skutkujące zbyt dużą ilością towaru na magazynie
 • Duża pracochłonność związana z analizą danych oraz planowaniem dostaw, bez odpowiedniej automatyzacji procesu
 • Zbyt długi czas reakcji na nagłe zdarzenia – np. nagłe wpłynięcie dużego, nietypowego zamówienia

Charakterystyka moduł analizy rotacji i planowania zapasów magazynowych

 • Moduł pozwala na automatyzację procesu generowania zamówień do dostawców na podstawie wielu parametrów takich jak:
 • Czas realizacji zamówienia do dostawcy
 • Okres planowania zapasu (czas na jaki ma wystarczyć zamówionego towaru)
 • Historyczny wskaźnik rotacji, służący do przewidywania przyszłego popytu, obliczany z uwzględnieniem poniższych danych:

– poziom sprzedaży,

– wskaźnik dostępności towaru,

– sumaryczna sprzedaż,

– zysk,

– wskaźnik rentowności sprzedaży,

– wskaźnik obrotu magazynowego,

– wskaźnik szybkości obrotu magazynowego,

– wskaźnik zapasu,

– wskaźnik średniego zapasu w magazynie,

– wskaźnik wystarczalności,

– wskaźnik zalegania magazynowego,

– zamówienia incydentalne,

– sprzedaż incydentalna,

– aproksymacja liniowa sprzedaży historycznej.

 • Prognozowana rotacja towaru (przewidywany popyt) oraz poziom planowanej dostawy , obliczane z uwzględnieniem wszystkich powyższych czynników.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń, moduł prezentuje w jednej tabeli dane wynikowe dla każdego asortymentu, takie jak:

 • Aktualny stan magazynu, planowane odbiory i dostawy
 • Wskaźniki rotacji i dynamiki rynku, prognoza popytu
 • Obliczone wskaźniki – stan minimalny i maksymalny dla asortymentu
 • Proponowany moment oraz poziom dostawy – zamówienie do dostawcy
 • Znormalizowany wskaźnik zapasu wyrażony w dniach (na ile dni wystarczy aktualnego zapasu)

Proces planowania dostawy

Użytkownik w efekcie od razu po odświeżeniu wyników raportu posiada pełny zestaw informacji jakiego potrzebuje do przeprowadzenia efektywnego planowania dostaw. Moduł na podstawie zebranych danych wskazuje asortyment, który należy zamówić oraz proponuje poziom zamówienia, która może zostać zaakceptowana lub ręcznie zmodyfikowana przez operatora. Następnie zaledwie jednym kliknięciem użytkownik generuje w aplikacji WAPRO Mag zamówienie do dostawcy (możliwych wiele zamówień do różnych dostawców za jednym kliknięciem).

Przykładowy wygląd narzędzia do planowania dostaw. Zakres danych ustalany jest przed lub w trakcie wdrożenia

Możliwości modułu – cechy funkcjonalne

W wyniku działania modułu wspiera on użytkowników aplikacji WAPRO Mag w następujących obszarach.

 • Analiza rotacji zapasów magazynowych
 • rankingi najszybciej i najwolniej rotujących artykułów
 • pomiar wskaźnika rotacji oraz poziomu zapasów wyrażonego w dniach
 • automatyczne ustalanie poziomu stanów minimum i maksimum
 • analiza ABC/XYZ – nowość [link]
 • analiza rozkładu rotacji w czasie (sezonowość) – nowość
 • Automatyzacja procesu planowania dostaw
 • wszystkie niezbędne dane i wskaźniki prezentowane są w jednym arkuszu
 • filtrowanie listy towarów, które należy zamówić teraz >>    stan <= stan minimalny
 • sugerowany poziom zamówienia ( ile towaru zamówić? )
 • uwzględnione dostawy w drodze, zamówienia odbiorców i inne zdarzenia
 • generacja zamówienia do dostawcy WAPRO Mag, po akceptacji użytkownika
 • Zarządzanie magazynem „just-in-time”
 • towar trafia do magazynu w momencie gdy jest potrzebny
 • parametryzacja czasu oczekiwania na dostawę dla asortymentu
 • parametryzacja planowanego czasu do wyczerpania zapasu dla asortymentu
 • przewidywanie przyszłego popytu na podstawie danych historycznych
 • Optymalizacja zapasów magazynowych
 • eliminacja nadwyżek lub braków w zapasach magazynowych
 • minimalizacja kapitału zaangażowanego w magazynie
 • minimalizacja kosztów magazynowania
 • optymalizacja kosztów logistycznych podczas planowania dostaw

Zastosowania

 • firmy handlowe – obrót towarem FMCG (wiarygodność statystyki)
 • planowanie dostaw o długim czasie realizacji (np. towar z Chin)
 • planowanie dostaw materiałów w firmach produkcyjnych
 • analiza rotacji i planowanie dostaw dla zamienników

Korzyści

 • wielokrotne skrócenie czasu poświęcanego na zarządzanie magazynem
 • optymalizacja zapasów magazynowych w dotychczasowych wdrożeniach na poziomie 5 – 20 %

Przykładowe wdrożenia

Kontakt

 

Prowizja handlowa: prosimy o kontakt e-mailowy: