9 września 2020

Wapro Fakir

Kompleksowa oferta wsparcia Wapro Fakir

Oferujemy Państwu usługi z zakresu programu
finansowo-księgowego Wapro Fakir.

Zagadnienia w których możemy pomóc to m.in.:

 1. Konfiguracji importu wyciągów bankowych.
 2. Zamknięcia roku obrotowego wraz z utworzeniem elektronicznego sprawozdania finansowego.
 3. Tworzenia raportów przedstawiających wskazany zakres danych.
 4. Weryfikacji i znalezieniu rozwiązania dla zalegających sald rozrachunkowych powstałych na przestrzeni lat.
 5. Definiowania schematów księgowania importu dokumentów z różnych systemów  praz definiowania automatów VAT w celu przyśpieszenia ręcznego księgowania.
 6. Wdrażanie rachunku wyników w oparciu o MPK.

Usługi świadczone są w wybranej formie:

 • Czas usługi rozliczany jest z dokładnością do 30 minut tj. za każde rozpoczęte 30 minut pracy Serwisanta.
 • Brak gwarancji czasu reakcji na awarie krytyczne
 • Wizyty u Klienta – minimalny czas usługi 3 godziny, dojazd dodatkowo płatny
 • Usługi świadczone zdalnie są rozliczane wg. rzeczywistego czasu (naliczanie minutowe), w przypadku wizyty w siedzibie klienta obowiązuje standardowe naliczanie za każde 30 minut.
 • Nie wykorzystany czas nie przechodzi na kolejny miesiąc,
 • W przypadku przekroczenia limitu 5 godzin w ramach miesiąca, usługi wykorzystane ponad limit rozliczane są według stawki w aktualnie obowiązującym cenniku usług.
 • Zakres wykonywanych usług:
  • usuwanie awarii i usterek,
  • zgłaszanie awarii i usterek do Producenta,
  • instalacja poprawek oraz aktualizacji,
  • helpdesk – bieżące wsparcie użytkowników w zakresie prawidłowej obsługi oprogramowania WAPRO,
  • okresowa profilaktyka bazy danych, w tym kontrola integralności bazy danych i wychwytywanie potencjalnych problemów, rozwiązywanie problemów wydajnościowych.
 • Gwarantowany czas reakcji serwisu w przypadku awarii.
 • Prace rozwojowe nie wchodzą w skład umowy, ale wyceniane są po preferencyjnej stawce.
 • Przy zakupie aktualizacji oprogramowania przysługuje 5% rabat.
 • Umowa podpisywana na czas nie określony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Rozwój i dostosowanie funkcjonalności oprogramowania WAPRO do indywidualnych potrzeb klienta. Posiadamy wiele gotowych, autorskich rozwiązań w tym obszarze. Między innymi :