2 stycznia 2020

StartStop

StartStop Internetowy System Rejestracji i Ewidencji Czynności Służbowych

StartStop Internetowy System Rejestracji i Ewidencji Czynności Służbowych Online jest prostym w użyciu ale jednocześnie zaawansowanym funkcjonalnie narzędziem służącym do ewidencjonowania dowolnych czynności wykonywanych przez jego użytkowników w trakcie swojej pracy. StartStop dostępny jest zarówno jako usługa internetowa jak i w wersji do samodzielnego wdrożenia.  


System umożliwia błyskawiczne rozpoczęcie rejestracji czasu wykonania każdej nowej czynności umożliwiając m.in.:

 • Rejestrację czasu wykonania wszystkich zrealizowanych usług
 • Rejestrację pozostałych czynności służbowych
 • Wsparcie dla zarządzania działaniami
 • Rozliczanie oraz kontrola czasu pracy pracowników
 • Przydział zadań
 • Rozliczanie usług wykonanych dla klientów
StartStop nie kolejnym programem typu RCP, lecz raczej narzędziem które umożliwia łatwe zarządzanie wszystkimi czynnościami służbowymi mającymi bezpośredni wpływ na dochód firmy.

Spełniono warunek jak najmniejszego obciążenia użytkowników systemu obsługą programu. W uproszczeniu rejestracja zadania sprowadza się do dwóch kliknięć, w przycisk Start i w przycisk Stop, po wykonaniu mierzonej czynności. W efekcie dysponujemy pełną wiedzą o czasach przeznaczonych na obsługę konkretnych kontrahentów. Umożliwia nam to zgodne z rzeczywistością, rzetelne rozliczenia z naszymi klientami, jak i precyzyjne rozliczenia pracowników. Wysoka funkcjonalność, zaawansowany system raportowania i filtrowania gwarantuje kadrze kierowniczej możliwość stworzenia dowolnego dokumentu w oparciu o wprowadzone dane.

StartStop – jako usługa internetowa nie wymaga ponoszenia kosztów związanych z infrastrukturą informatyczną. Wystarczy przeglądarka internetowa w dowolnym systemie operacyjnym i urządzeniu oraz łącze internetowe. Niska cena za licencję, od 15 zł netto, abonamentowa forma opłaty oraz wybór okresów działania usługi, to kolejne zalety tego systemu. W ramach tego kupujący ma zagwarantowane darmowe aktualizacje, bezpłatną opiekę serwisową i dostęp do programu 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca. Dzięki słownikom i możliwości tworzenia własnych formatek program może być dostosowany do specyficznych wymagań użytkownika.

Analiza danych, filtrowanie oraz raportowanie.

Raportowanie, analiza danych oraz prosta i intuicyjna procedura rejestracji zadań są największymi zaletami tego systemu. Dzięki możliwości filtrowania praktycznie wszystkich danych przez kolumnę i po rekordzie, można wyświetlić i przygotować dowolny raport (lejki w nagłówkach tabeli uruchamiają kreatora filtru dla konkretnej kolumny).

Przykład: raport w oparciu o następujące filtry:

 • Czynności dla wybranego użytkownika
 • W okresie po lub przed wybraną datą i godziną
 • Wykonane przed, lub po dacie i godzinie
 • Z czasem trwania od – do lub bez kryterium.
 • Dla wybranego klienta.
 • Zlecone przez konkretną osobę z ramienia klienta
 • O wybranym statusie: wykonywane, wstrzymane, cykliczne, zakończone…
 • Zlecone lub widoczne w konkretnej grupie użytkowników
 • O wybranych kryteriach słownikowych możliwych do zdefiniowania samodzielnie np. do fakturowania, serwis informatyczny, do umowy serwisowej

Na podstawie wybranych filtrów można zdefiniować własny raport zarówno w oparciu o system Jasper Reports jaki i w programie Microsoft Excel po wykonaniu eksportu wyników filtrowania do pliku csv. (sparator – przecinek, strona kodowa – UTF-8)

StartStop w standardzie oferuje gotowe raporty, takie jak:

 • Zestawienie prac dla zaznaczonego kontrahenta
 • Zestawienie okresowe wg kontrahentów
 • Zestawienie prac aktywnego użytkownika
 • Zestawienie prac dla zaznaczonego kontrahenta z zaokrągleniem czasu
 • Zestawienie okresowe wg pracowników