18 marca 2020

Panel Pracownika

Pakiet Panel Pracownika służy przede wszystkim do rozliczania zaliczek pobranych przez pracowników. Wiemy kiedy i na jaką wartość zostały wypłacone zaliczki. Możemy to sprawdzić w systemie oraz przygotować podsumowanie.

Rozliczanie zaliczek pracowniczych – jak to działa?
  • W systemie tworzymy listę pracowników, którym będą wypłacane zaliczki
  • Każdą wypłaconą zaliczkę dodajemy do wybranego pracownika
  • Pracownicy sami mogą rozliczyć zaliczki dodając wydatki do swojego konta
  • Raport rozliczonych i pobranych zaliczek możemy w każdej chwili wygenerować z systemu

Panel Pracownika - funkcje

  • angielska wersja programu
  • dodawanie zaliczek i wydatków własnych przez pracowników
  • przeglądanie zaliczek i wydatków
  • możliwość akceptacji zaliczek i wydatków
  • tworzenie rozliczeń zaliczek i wydatków przez uprawnionych Użytkowników
  • generowanie rozliczeń do PDF