Rozwiązania dedykowane

Dostosowywanie systemu do indywidualnych potrzeb Klienta.

Oferujemy również usługi rozbudowy standardowych funkcjonalności produktów Asseco WAPRO ERP w celu ich dostosowania do indywidualnych potrzebami firmy. Na bazie linii PRESTIŻ PLUS istnieje możliwość implementacji specyficznych modeli obiegu dokumentów (workflow), jak również stworzenia dodatkowych modułów, np. do obsługi serwisu, obsługi procesów logistycznych z użyciem urządzeń przenośnych i wiele innych.

Poniżej przedstawiamy część wykonanych przez nas modułów oraz raportów wdrożonych z powodzeniem u naszych klientów.

Szczegóły pod numerem: (22) 262-86-00 lub

Moduł rejestracji czasu pracy

Moduł kompletacji służy do rejestracji czasu pracy pracowników podczas wykonywania operacji związanych z przygotowaniem zamówień klientów. Na tej podstawie będzie tworzony rejestr czasu pracy. Moduł umożliwi podgląd czasu pracy poświęcanego na poszczególne operacje wykonywane podczas kompletacji zamówienia oraz aktualny stan kompletacji zamówień. Rejestr czasu pracy posłuży również do stworzenia raportu (tabela przestawna Excel) w celu analizy statystycznej wydajności pracy.

  1. a) Pracownik skanuje swój kod kreskowy i loguje się do aplikacji,
  2. b) Pracownik skanuje nr dokumentu i rozpoczyna pracę,
  3. c) Pracownik skanuje ponownie dokument i kończy pracę

Moduł umożliwia zliczenie czasu pracy magazyniera z podziałem czasu na pojedynczy dokument. W zestawie raport Excel.

Moduł wysyłki mail i FTP

Moduł pozwala klientowi na automatyczne wysyłanie plików z katalogów na FTP oraz Email.

Pozwala to na zapisywanie faktur, zamówień oraz innych dokumentów do katalogów naszych klientów (umieszczonych na serwerze lub komputerze), a następnie automatyczną wysyłkę tych plików na email lub ftp. Moduł szczególnie polecany dla firm które wysyłają dużą ilość faktur w postaci XML.

Konektor Wapro Mag -> Gbox

Moduł służy do pobierania danych z serwerów aplikacji GBOX i przenosi je do bazy danych systemu Wapro Mag.

Dzięki czemu możemy połączyć użytkowników samochodów z Wapro Mag i CRM. W ten sposób jesteśmy w stanie sprawdzić czy dany użytkownik samochodu danego dnia faktycznie miał wyjazd do klienta czy wyjazd służbowy czy jednak używał samochodu prywatnie.

Moduł wiązania Faktur z dokumentami PW/RW

Pozwala na przypięcie do faktury dokumentu PW/RW w celu raportowania rozchodów artykułów na prace budowlane lub usługi wewnątrz firmy. Cały moduł oparty jest na tabelach dodatkowych i raporcie Excel.

Moduł cenników

Moduł pozwala na sprawne zarządzanie bieżącą polityką cenową w programie WAPRO MAG, a także planowanie automatycznych zmian cen w wyznaczonym dniu i godzinie (np. codziennie o godz. 00:00). Rozwiązanie jest oparte o aktualizacje obowiązujących w programie cen, w związku z czym modyfikacja jest widoczna również w innych systemach, które czerpią dane z bazy programu WAPRO Mag (sklepy internetowe, aplikacje mobilne) bez potrzeby ich dodatkowych modyfikacji.

Ponadto moduł zapisuje historię zmian cen, co pozwala na analizę efektywności promocji np. w wybranej grupie kontrahentów.

Proces planowania oraz edycji cen odbywa się arkuszu kalkulacyjnym Excel, co znacznie przyspiesza pracę (brak konieczności klikania w dziesiątki czy setki przycisków, ceny wpisujemy i wdrażamy jednym kliknięciem).

Możliwe jest planowanie i modyfikacja wszystkich cen dostępnych w programie, tzn. rubryk cenowych, cen indywidualnych oraz promocyjnych.

Na zlecenie możliwe jest wprowadzenie dowolnie rozszerzonej logiki polityki cenowej np. „zaproponuj cenę najlepszą z dostępnych dla kontrahenta” lub „stosuj cenę obowiązującą w dniu dostawy”.

Moduł eksportu/ importu WZ

z/do określonego formatu pliku (MAGNAT, PC Market, inne)

Moduł pozwala na eksport lub import dokumentów z określonego formatu. Przygotowane pliki mogą posłużyć do wymiany danych z kontrahentami, co minimalizuje czas pracy użytkownika w programie. Moduł może zostać połączony z modułem automatycznej wysyłki poprzez e-mail lub na serwer FTP.

Moduł aktualizacji indeksów w magazynach

Modyfikacja danych artykułów z poziomu MS w wielu magazynach. W przypadku firm pracujących na wielu magazynach, wyzwaniem stojącym przed użytkownikami jest zarządzanie artykułami. Moduł pozwala na porównanie danych artykułów z różnych magazynów poprzez raport oparty o tabelę przestawną Excel, a następnie aktualizację wybranych danych we wszystkich magazynów. Moduł zawiera wsparcie dla instalacji wielofirmowych, działających na jednej lub kilku bazach danych.

Moduł automatycznej wysyłki zamówień do dystrybutorów

Moduł pozwala na automatyczne generowanie zamówień dla dystrybutora w postaci plików i przesyłanie ich mailowo lub na serwer dystrybutora. Możliwe jest przesyłanie też innych danych i dokumentów, jak WZ, faktury czy zestawienie rozrachunków.

Moduł automatycznego tworzenia PZ na podstawie WZ przy pracy wielofirmowej

Moduł generuje PZ na podstawie WZ wystawionego w drugiej firmie. Moduł potrafi rozbić asortyment na dostawy, doliczyć oczekiwany narzut i przepisać numery serii i daty dostawy na PZ. Moduł posiada wsparcie dla instalacji wielofirmowych, działających na jednej lub kilku bazach danych.

Moduł produkcji niewariantowej

Moduł sprawdzi się wszędzie tam, gdzie stosowana jest produkcja, jednak klasyczny model WAPRO oparty na wariantach się nie sprawdza. Moduł pozwala produkcję dowolnych elementów, nie zmuszając użytkownika do operowania na sztywnych wariantach produktu. Możliwe jest przygotowanie preferowanego wariantu, który użytkownik może szybko z edytować – dużo sprawniej niż w standardowym module produkcji WAPRO Mag.

Moduł integracji asortymentu i kontrahentów przy pracy wielofirmowej

Moduł synchronizuje kartoteki artykułów i kontrahentów między firmami. Posiada wsparcie dla instalacji wielofirmowych, działających na jednej lub kilku bazach danych.

Moduł powiadomień e-mailowych

Moduł pozwala na automatyczne powiadomienia e-mailowe odpowiednich osób w firmie o zaistniałych sytuacjach – np. zamówienie od kluczowego klienta, wprowadzony dokument o krótkim terminie płatności itp. Pozwala na zapewnienie natychmiastowego poinformowania właściwych osób o zaistniałej sytuacji wymagającej szybkiej reakcji.

Moduł importu zamówień z pliku CSV

Moduł pozwala na import zamówień z pliku CSV z innych systemów, na podstawie ustalonego formatu pliku. Użytkownik uruchamia operację dodatkową, która wskazuje plik zamówienia na komputerze, po czym dodaje zamówienie do programu. Możliwa jest dodatkowa logika, walidacja pól, obsługa wyjątków (brak asortymentu, asortyment zablokowany, klient wyczerpał limit kupiecki itd.)

Moduł automatycznego generowania faktur

Moduł pozwala na usprawnienie czynności fakturowania, szczególnie w firmach ze zintegrowanymi systemami B2B/B2C/WMS. Na podstawie ustalonych kryteriów (np. istnienie 100% zaliczki, określony status zamówienia, prawidłowo wypełnione pola adresu dostawy), moduł może wygenerować fakturę w programie. W połączeniu z dodatkowymi mechanizmami, możliwa jest też automatyczne wysyłka faktury mailem, po ewentualnej akceptacji pracownika.

Raport szczegółowy 'Stan na dzień'

Pokazuje archiwalny stan magazynu wraz z informacjami o dokumentach źródłowych i numerach serii. Raport jest zrealizowany w postaci tabeli przestawnej Excel. Doskonale sprawdzi się np. w firmach produkcyjnych lub branży spożywczej.

Raport zysku z transakcji

Pokazujący sprzedaż w danym okresie wraz z informacją o zysku oraz kontrahentach, asortymencie i handlowcu. Raport jest zrealizowany w postaci tabeli przestawnej Excel.  Może być używany na wiele sposobów, np. do monitorowania wyników handlowca, podsumowania zysku na transakcjach z kontrahentami lub grupami kontrahentów, obliczania marży.

Raport towarów zalegających na magazynie

Raport jest zrealizowany w postaci tabeli przestawnej Excel. Pozwala na zidentyfikowanie „starych” towarów na magazynie, w celu ich identyfikacji. Domyślnie raport pokazuje ostatnią sprzedaż i ostatni zakup dla każdego artykułu. Istnieje możliwość rozbudowy raportu dodatkowo o wszystkie bieżące dostawy z formatowaniem warunkowym, który w graficzny sposób zidentyfikuje długość „zalegania” asortymentu z poszczególnych dostaw na magazynie.

Raport towarów z krótką datą ważności

Raport jest zrealizowany w postaci tabeli przestawnej Excel. Pozwala na zidentyfikowanie towarów, którym kończy się data ważności i w graficzny sposób przedstawienie tego w tabeli.

Raport sprzedaży hurtowej w podziale na zawartość procentową alkoholu

Raport jest zrealizowany w postaci tabeli przestawnej Excel wsparty odpowiednimi zabezpieczeniami na gniazdach rozszerzeń, uniemożliwiającymi ingerencję. Pozwala na wygenerowanie raportu dla odpowiednich urzędów.