SET BARTŁOMIEJ PANKOWSKI


Firma istnieje od 1993 roku. Zajmuje się produkcją środków przeciw owadom, które nie zawierają insektycydów. Specjalizują się w:
• pułapkach do monitorowania obecności szkodników magazynowych , w tym owadów i gryzoni
• pułapkach do monitorowania obecności szkodników w bibliotekach i muzeach.
• Pułapkach do monitorowania obecności szkodników upraw
• wkładach do lamp owadobójczych
• karmnikach deratyzacyjne
• feromonach i atraktantach w postaciach użytkowych
• pułapkach do zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka
• pułapkach do ochrony przed muchami końskimi
Obecnie są wiodącym producentem klejowych pułapek monitorujących szkodniki w europie środkowej.