Gannet Guard Systems S.A.

Gannet Guard Systems S.A. zajmuje się namierzaniem i odnajdywaniem skradzionych obiektów, w Polsce działa od 1997 roku. Ich korzenie wywodzą się ze Skandynawii. Moduł GanTrack został w całości opracowany i wytworzony w Norwegii, na zamówienie jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych – Unii Storebrand, do odszukiwania łodzi turystycznych i jachtów. W efekcie dalszego rozwoju, znalazł on zastosowanie w różnych segmentach rynku. Stosuje się go do ochrony maszyn budowlanych, samochodów, łodzi, przyczep kempingowych oraz kontenerów, których kradzieże stanowią poważny problem nie tylko w Skandynawii, ale również w Polsce.