Wapro Analizy

Program Wapro Analizy dla Windows to zaawansowany system wspomagania decyzji, którego zadaniem jest dostarczanie kadrze menadżerskiej przedsiębiorstwa wyczerpujących danych niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą. Program przetwarza dane zgromadzone w bazach innych programów linii WAPRO  dla Windows i na ich podstawie tworzy zaawansowane, wielowymiarowe analizy, w dynamicznie definiowanych przez użytkownika przekrojach.

Podstawowe funkcje

Program Wapro Analizy dla Windows przeznaczony jest do przeprowadzania szybkich, interaktywnych analiz opartych o dane programów systemu zarzadzania firmą Asseco WAPRO ERP. Jest wyposażony we wszystkie narzędzia i funkcje konieczne do intuicyjnego przygotowania projektów wymaganych analiz oraz do ich przeprowadzenia.

Należą do nich:

 • Możliwość przygotowania własnych analiz na podstawie danych z programów:
  • Wapro Mag dla Windows
  • Wapro Fakir dla Windows
  • Wapro Kaper dla Windows
  • Wapro Gang dla Windows
  • Wapro Best dla Windows

  zgodnie z dostępnymi w programie grupami analiz.

 • Możliwość tworzenia Analizy:
  • Na podstawie zestawu analiz predefiniowanych w programie
  • Zgodnie z własnym projektem, przy użyciu kreatora analiz
 • Przeglądanie i przetwarzanie danych:
  • Przy wykorzystaniu wewnętrznej przeglądarki analiz
 • Wewnętrzna przeglądarka:
  • Funkcje
   • definiowanie własnych filtrów
   • szeroki wachlarz rodzajów wykresów
   • możliwość zapisania konfiguracji przeglądarki
   • wydruki
   • eksportu danych do formatu: PDF, XLS, XLSX, HTML, RTF, TXT

Możliwość analizy danych sprzedażowych


Możliwość analizy danych finansowych


Dane sprzedażowe.Przykłady wykresów


Dane finansowe.Przykłady wykresów


Różnice między wariantami