Rozwiązania Business Intelligence


Geneza rozwiązań Business Intelligence.

Menedżerowie i właściciele firm od zawsze zadają sobie fundamentalne pytania:

W jaki sposób zdobywać przewagę konkurencyjną i odnieść sukces na rynku ?

Jakie podjąć działania, aby zwiększyć sprzedaż i zdobywać nowe rynki ?

Z których działań lub rynków należy się wycofać, ponieważ mają słabe rokowania na przyszłość ?

Jak skutecznie kontrolować koszty i podnosić produktywność firmy ?

W jaki sposób skrócić czas reakcji organizacji na zmiany zachodzące na rynku ?

Podobne pytania można mnożyć w nieskończoność, a możliwych odpowiedzi jest jeszcze więcej niż pytań. Na przełomie wieków napisano na ten temat wiele mądrych książek i powstało wiele innowacyjnych teorii zarządzania. Jedną z bardziej znanych, i jak wydaje się skutecznych, jest teoria zarządzania oparta o „Zrównoważoną kartę wyników” (ang. Balanced scorecard). Nie chcemy jednak skupiać się na analizie i porównywaniu różnych teorii zarządzania, lecz zaproponować rozwiązania informatyczne, które istotnie wspierają procesy zarządzania.

Wszystkie postawione na wstępie pytania mają niewątpliwie jedną cechę wspólną. Mianowicie, aby uzyskać wiarygodne odpowiedzi w każdym przypadku potrzebujemy dostępu do wiarygodnych informacji, pochodzących zarówno z wnętrza jak i z otoczenia organizacji. Temu celowi właśnie służą rozwiązania Business Intelligence.


Na czym polega technologia Business Intelligence ?

Business Intelligence to bardzo szerokie pojęcie z dziedziny IT (ang. Information Technology), obejmujące zestaw narzędzi oraz metod służących pozyskiwaniu i sprawnemu przetwarzaniu danych pochodzących z różnorodnych źródeł. Celem przetwarzania danych jest pozyskiwanie informacji i odkrawanie zawartej w nich wiedzy o przedsiębiorstwie oraz otoczeniu rynkowym. Zdobyta w ten sposób wiedza znakomicie wspomaga procesy zarządzania i podejmowania decyzji zarówno w sferze planowania startegicznego jak i codziennych działań operacyjnych. W dobie globalizujacej sie gospodarki rozwiazania BI stają się nieodzownym narzędziem do skutecznej budowy przewagi konkurencyjnej i podnoszenia wartości firmy.

„Rynek rozwiązań Business Intelligence (BI) pozostanie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów zastosowań IT, niezależnie od kryzysu ekonomicznego. W trudnych czasach, kiedy konkurencyjność zależy od umiejętności opracowania i realizacji optymalnej strategii, organizacje wykorzystują Business Intelligence jako podstawowe narzędzie wspierające mądry, bardziej elastyczny i efektywny biznes.„

– Gartner, Styczeń 2010

Typowa architektura systemu BI składa się z kilku elementów:

 • hurtownia danych oraz zestaw procesów ETL, służących jej napełnianiu,
 • wielowymiarowe modele danych w postaci struktur kostek analitycznych OLAP – źródło danych dla raportów,
 • zestaw narzędzi raportujących, pozwalające na dostęp do danych z dowolnego miejsca i urządzenia (klasyczne raporty z opcją drążenia danych, tabele i wykresy przestawne, kokpity menedżerskie),
 • zestaw narzędzi do eksploracji danych, umożliwiające odkrywanie wiedzy zawartej w danych i budowanie statystycznych modeli predykcji.


Ile kosztują rozwiązania BI ?

Na rynku od lat utrzymuje się stereotyp, że rozwiązania BI są bardzo drogie i z tego powodu niedostępne dla firm z sektora MSP. Nie prawda, to jest przesąd !

Jeżeli Wasza firma posiada lub zdecyduje się na zakup oprogramowania Asseco WAPRO ERP opartego     o serwer bazy danych Microsoft SQL Server, to posiadacie już podstawowe składniki rozwiązania. Jeśli dodamy do tego program Microsoft Excel, który posłuży do wizualizacji raportów, mamy już kompletna platformę dla prostego rozwiązania BI. Pozostaje zbadać potrzeby firmy i zaprojektować odpowiednie źródła danych dla poszczególnych raportów, a na koniec zainstalować raporty i przeszkolić użytkowników. Czas od projektu do wdrożenia w najprostszych przypadkach może się zamknąć w jednym dniu.

Z czego wynika niski koszt wdrożenia prostego systemu BI ?

– podstawowym elementem prostych wdrożeń BI są wielowymiarowe, interaktywne raporty, zrealizowane w technologii OLAP (ang. OnLine Analytical Processing),

– do prezentacji raportów wykorzystuje się zazwyczaj funkcję tabel przestawnych ogólnie dostępnego arkusza Microsoft Excel,

– pomijalnie niskie koszty procesów czyszczenia oraz importu danych do hurtowni (ETL), w przypadku importu z systemów Asseco WAPRO ERP (homogeniczne źródło danych),

– w większości przypadków brak konieczności budowy klasycznej hurtowni danych (wystarczy wirtualny model hurtowni oparty o widoki),

– skalowalność rozwiązania – możliwość elastycznej rozbudowy rozwiązania wraz ze wzrostem firmy i jej potrzeb analitycznych.


Korzyści płynące z wdrożenie systemu analitycznego klasy BI:

 • natychmiastowy dostęp do wiarygodnej informacji z różnych obszarów – „jedna wersja prawdy”,
 • możliwość integracji informacji pochodzących z otoczenia firmy,
 • ujednolicony i przejrzysty sposób prezentacji danych na dowolnym urządzeniu w dowolnym miejscu na świecie,
 • istotna redukcja kosztów w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych,
 • minimalizacja ryzyka podczas podejmowania decyzji zarówno na szczeblu strategicznym jak i w obszarze codziennych działań operacyjnych,
 • wysoka opłacalność wdrożenia – wysoki wskaźnik ROI i krótki czas zwrotu z inwestycji w stosunku do innych obszarów wdrożeń IT,
 • niski koszt wejścia, dostępny nawet dla małych podmiotów,
 • wysoka skalowalność – rozwiązanie może rosnąć wraz z potrzebami firmy,
 • możliwość wykorzystania algorytmów eksploracji danych (ang. Data mining) w celu odkrywania wiedzy zawartej w danych oraz budowania statystycznych modeli predykcji (przewidywania przyszłości) – systemy eksperckie, analiza „what if”.

Przykładowe zastosowania

 • wielowymiarowa analiza i planowanie sprzedaży,
 • analiza rotacji i planowanie dostaw „just in time” = optymalizacja zapasów magazynowych,
 • analiza i zarządzanie płynnością finansową,
 • wielowymiarowa analiza i budżetowanie kosztów,
 • analiza kosztów metodą ABC (ang. Activity based costing)
 • analiza rentowności przedsiębiorstwa oparta o centra kosztów i przychodów,
 • pomiar i kontrola kluczowych wskaźników wydajności (KPI),
 • wiele innych.

Nasze dotychczasowe doświadczenia z wdrożeń pokazują, że zastosowanie nawet najprostszych narzędzi pomiarowych klasy BI pozwala zredukować koszty działalności firmy na poziomie 10 – 30% w każdym obszarze zastosowań.

Moduł planowania dostaw – zakres funkcjonalny

Przykłady wdrożeń:

 • Firmy handlowe:
  • TOPMARKET Sp. z o.o. – Warszawa      (sprzęt elektroniczny)
  • One Dolar Group Sp. z o.o. – Warszawa (FMCG – import z Chin)
  • BARPIMO Sp. z o.o. – Grodzisk Maz. (lakiery i farby – import z Hiszpanii)
  • Przedsiębiorstwo Winiarskie LPDV Sp. z o .o. – Warszawa (wina – zamienniki)
  • Adamet-Niemet Sp. z o.o. – Rzeszów (obrót wyrobami metalowymi – ISO)

 

 • Firmy produkcyjne:
  • EVERHOUSE Sp. z o.o. – Piaseczno (produkcja drzwi)

 

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu:
Krzysztof Romaniuk e-mail: k.romaniuk@biznessoft.pl