WAPRO Mag już od 1 zł!


WAPRO Mag START za 1 złoty!

Nowy abonament sklepu internetowego abStore już od 99zł miesięcznie, a to nie koniec!

Dodatkowo możesz otrzymać program WAPRO Mag w wariancie START za ZŁOTÓWKĘ!.

Kupując pakiet WAPRO abStore + WAPRO Mag zyskujesz nie tylko sklep internetowy
i program magazynowy, ale kompletną platformę do prowadzenia handlu internetowego (oraz stacjonarnego), włącznie z obsługą aukcji Allegro!

Kup, pracuj – oszczędzaj!

ZAŁÓŻ SKLEP WAPRO abStore !

 

Regulamin promocji

  1. Organizatorem promocji „WAPRO Mag START za 1 złoty!” jest firma Asseco Business Solutions – Oddział
    w Warszawie, w dalszej części regulaminu zwana Organizatorem.
  2. Warunkiem udziału w promocji jest zakup jednego z nowych abonamentów sklepu internetowego abStore. Lista cen promocyjnych dostępna jest na stronie: http://www.wapro.pl/wapro/abstore#tabs1.
  3. W ramach promocji, klient spełniający warunki wymienione w pkt 2 ma prawo do zakupu dowolnej ilości abonamentów w ramach promocji.
  4. Jeżeli klient nie posiadał dotychczas programu WAPRO Mag, to przy zakupie abonamentu sklepu internetowego WAPRO abStore na 360 dni może otrzymać program WAPRO Mag START za 1 zł netto.
  5. Promocja trwa do odwołania.
  6. Promocja dostępna jest na terenie całego kraju w Sieci Sprzedaży WAPRO ERP (u Autoryzowanych Partnerów ERP abStore) oraz bezpośrednio w Dziale Sprzedaży WAPRO ERP.
  7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków promocji w trakcie jej trwania.
  8. W przypadku zaistnienia zdarzeń nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczny głos rozstrzygający posiada Organizator.