Porady

Grupowa zmiana stawek VAT w WF-Mag dla DOS

W dniu 17 listopada 2010 wydano nową wersję programu WF-Mag DOS wer. 4.702.
W programie dodano funkcję grupowej zmiany stawek VAT pozycji w kartotece asortymentowej programu z jednoczesnym przeliczaniem ich cen sprzedaży.
Funkcja ma na celu ułatwienie przygotowania programu do pracy po 1 stycznia 2011 roku. Dotyczy to szczególnie użytkowników posiadających zarejestrowane w programie duże ilości pozycji asortymentowych.

Zmiana stawek VAT w WF-Mag dla WINDOWS

Obrót towarami opodatkowanymi wyłącznie podstawową stawką VAT 22%
W najlepszej sytuacji są użytkownicy systemu, których obrót towarowy związany jest wyłącznie z towarami opodatkowanymi podstawową stawką podatku (dotychczasowe 22%), ponieważ w programie dodaliśmy funkcję automatycznej zmiany podstawowej stawki VAT z 22% na 23%. Operacja ta automatycznie zmieni wartość stawki podstawowej wszystkich towarów we wszystkich magazynach. Cały proces, oczywiście w zależności o ilości pozycji asortymentowych w kartotece, będzie trwał od kilku do kilkunastu sekund.